FIAT PUNTO AARDGAS (CNG) TANK WIL NIET MEER VULLEN.

Dit keer een CNG auto, CNG staat voor ‘compressed natural gas’. dit vraagt misschien wat uitleg. CNG is vrijwel hetzelfde gas wat uit uw gasfornuis komt en is een duurzame brandstof om mee te rijden. De meeste CNG auto’s zijn af-fabriek geleverd met de installatie. Dit omdat er met zeer hoge drukken wordt gewerkt, waardoor de opslagtanks relatief klein kunnen blijven. Zo ook bij deze Fiat Punto CNG. 

De klacht van de klant was dat er minder CNG kilo’s kon worden getankt, tevens was de actieradius beduidend kleiner geworden dan gebruikelijk was. Soms was de klacht niet aanwezig en werkte het systeem wèl naar behoren. 

We hebben veel ervaring met LPG systemen maar CNG was voor ons relatief nieuw. Gelukkig zijn er veel overeenkomsten waardoor de storing snel was opgelost. We hebben ons snel verdiept in het systeem; de installatie heeft twee tanks volgens de documentatie. Hierdoor was er al direct het vermoeden dat een tank ‘ontbrak’, logisch want er kon immers wel worden getankt maar in beperkte mate. De Punto had (helaas) geen storingen. Na twee metingen (twee kleppen) werd ons vermoeden bevestigd, de verbinding met de achterste elektrische magneetklep bleek verstoord. Oxidatie van de stekker en de elektrische klep zorgde voor slecht contact. De voorste elektrische klep was wel goed.

Gelukkig was het elektrische gedeelte los leverbaar en was complete demontage van de mechanische klep niet noodzakelijk. Na vervanging van het elektrische gedeelte werd de magneet weer bekrachtigd. De achterste tank bleek gewoon vol te zitten, maar doordat de magneet niet werd bekrachtigd deed de gehele tank niet mee in de installatie en werd dus ook ‘overgeslagen’ tijdens het tanken. De elektrische klep heeft slechts twee aansluitingen (plus/ massa), er is geen controle functie waardoor de Fiat geen storingsmelding geeft. Al met al een leuke storing die snel en kostenefficiënt werd opgelost.

___Foto_collage_Fiat_____1 (1) VG Kuiken en zn.